Cenník

Výjazd Hodinová sadzba Cena za kilometer
25 € 20 € 0.50 €

Prípadne cena dohodou. *


Každá zastávka mimo dohody bude spoplatnená sumou 5 €.


Všetky ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.


* Každá preprava je špecifická a na požiadanie vieme pripraviť špecialnu cenovú kalkuláciu a to do 20 minút.